22/04/2018, 07:47:01

Lịch sử hình thành

Ngày 31 tháng 8 năm 1992, Ủy Ban Nhà Nước Về Hợp Tác và Đầu Tư (nay là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư) đã cấp giấy phép số 412/GP cho phép thành lập Công ty Liên Doanh Khai Thác và Kinh Doanh Khu Chế Xuất Sài Gòn - Linh Trung (gọi tắt là Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung). Bên Việt Nam là Khu Chế Xuất Sài Gòn (nay là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghiệp Sài Gòn); Bên nước ngoài là Strategic Development International Corp. - SDIC (Hồng Kông) và Công ty Velox Industries (H.K) Corporation Limited (Hồng Kông).

Ngày 22 tháng 5 năm 2000, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh số 412/GPĐC3, cho phép Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung thuê toàn bộ diện tích 61,7 hecta đất của Khu Công Nghiệp Tam Bình 1 tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thành lập Khu Chế Xuất Linh Trung II. Vốn đầu tư của Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung là 26,5 triệu Đô La Mỹ, trong đó vốn pháp định là 8,5 triệu Đô La Mỹ, mỗi bên trong liên doanh góp 50% vốn pháp định.

Ngày 27 tháng 12 năm 2002, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh số 412/GPĐC6, cho phép Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung thành lập Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, với tổng diện tích đất 203,8 hecta, trong đó 193,8 hecta đất công nghiệp và 10 hecta đất nhà ở của công nhân và chuyên gia. Vốn đầu tư đăng ký của Công ty Liên Doanh Sepzone - Linh Trung là 55,5 triệu Đô La Mỹ, trong đó vốn pháp định là 17 triệu Đô La Mỹ, mỗi bên trong liên doanh góp 50% vốn pháp định.

© Copyright 2012 by Linh Trung Export Processing Zone. All rights reserved. Designed by KNAD CO., LTD.
www.linhtrungepz.com
LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE
Hamlet 4, Linh Trung ward, Thu Duc district, Ho Chi Minh cty, Viet Nam.
Tel: 84-8-3896 2356; Fax: 84-8-3896 2350
HIT COUNTER