Liên Hệ

LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

LINH TRUNG EXPORT PROCESSING ZONE

Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung I

Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: 84-028-3896 2356; Fax: 84-028-3896 2350

Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung II

Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: 84-028-3729 1287; 84-028- 3729 1283; Fax: 84-028-3729 1289

Khu Chế Xuất và Công Nghiệp Linh Trung III

Khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Tel: 84.276.3896 392; Fax: 84.276.3896 391

Email: marketing@linhtrungepz.com
Website: www.linhtrungepz.com

Thông tin liên hệ

Hotline tư vấn miễn phí: 84-028-3896 2356